YABANCI DİL

Günümüzde yabancı dil öğrenme ihtiyacı tartışmasız bir gerçektir ve İnci yaklaşımında, her çocuk ana dili dışında yabancılık çekmeyeceği iki dil öğrenir.

Bu gerçekten yola çıkan ve öğrencilerinin evrensel düşünebilmelerinde yabancı dilin önemini bilen İnci Koleji, İngilizce öğretimini ana sınıfından başlayarak bir bütünlük içerisinde ekip çalışması anlayışıyla sürdürmektedir.

İletişimsel Yaklaşım baz alınarak oluşturulan İngilizce eğitim programımız okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmaya yöneliktir.

Çoklu Zeka Kuramı çerçevesinde hazırladığımız çalışmalarımız, öğrencilerimizin yaş, gelişim özellikleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak görsel ve işitsel materyallerle desteklenmektedir.

Avrupa Ortak Dil Ölçütleri doğrultusunda yabancı dilde okuduğunu anlayabilen, dili konuşup yazabilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İnci Koleji, bu hedefi gerçekleştirmek için çalışmaktadır.

Günümüzde her alanda bilişim teknolojilerinin öneminin farkında olan İnci Koleji, dil eğitiminde de bu teknolojilerden en üst düzeyde yararlanmaktadır. Bu kapsamda uygulamaya başladığımız BUG CLUB sistemi online bir kütüphane niteliğindedir. Öğrencilerimiz online olarak okudukları çok sayıdaki kitapla kelime dağarcıklarını arttırmakta ve dili kullanır hale gelmektedirler.

Ayrıca uyguladığımız online sınavlar öğrencilerimizin düzeylerini takip etmemizde büyük yarar sağlamaktadır. Oxford Young Learners Placement bu sınavlardan bir tanesidir. Dönemde bir kez uygulanan bu sınavlar öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmakta ve çalışma azimlerini yükseltmektedir.

Öğretilen dilin ulusal konuşanlarından (Native Speaker) duyulmasının önemini bilen İnci Koleji, kadrosunda yabancı kökenli öğretmenlerimizi de bulundurmaktadır. Türk İngilizce öğretmenlerimizin yürüttüğü ana derslerimiz yabancı öğretmenlerimizin verdiği konuşma (speaking) dersleriyle desteklenmektedir.

İnci Koleji olarak dil eğitimine ne kadar önem verdiğimizin bir kanıtı da okulumuzun uluslararası çapta çok büyük bir firma olan Pearson ile yapmış olduğu anlaşmadır. Bu anlaşma ile uluslararası geçerliliği olan ve Cambridge ESOL sınavlarına denk olan “JETSET” sınavları okulumuzda yapılacaktır. Okulumuz artık bir “JETSET” sınav merkezidir.

8 farklı seviyede yapılacak olan bu sınavlar için her bir öğrencinin kendi adına basılı soru kitapçıkları İngiltere’deki merkezde hazırlanacak ve diğer sınav materyalleri ile birlikte okulumuza gönderilecektir. Okulumuzda uygulanacak olan sınavların değerlendirmesi “Pearson Language Assessment” birimi tarafından İngiltere’de yapılacaktır. Öğrenciler aldıkları sınav sonuçlarına göre sertifikalandırılacaktır. Bu sınava İnci Koleji'nde okumayan öğrencilerde başvurabileceklerdir.

İnci Koleji İnönü Mahallesi 1777. Cadde No: 26 Batıkent Yenimahalle 0(312) 252 0 222 - 252 2 444