SAĞLIK

Yaşam hakkı kutsaldır. Kaliteli yaşam için ise sağlık vazgeçilmez olmazsa olmazımızdır.

İnci Koleji'nde tam zamanlı ve deneyimli hemşiremiz revirimizde öğrencilere ilk yardım ve acil önlemler için görevlidir.


Hemşiremiz;

  Revirin düzenlenmesinde yönetime yardımcı olur, amacına uygun olarak kullanımını sağlar.

  İlkyardım dolabında bulunması gerekli malzemenin kullanımını, kayıtlarını, revirdeki aletlerin bakımını ve steril durumda bulunmasını sağlar.

  Sağlık nedeniyle dinlenmesi gereken öğrencileri revirde gözlem altında tutar, ilâç tedavisi ve enjeksiyonlarının düzenli yapılmasını sağlar, revir defterine ve kurumumuz tarafından geliştirilen İNCİNET Revir Takip uygulamasına bu bilgileri kaydeder ve yöneticilerimiz bu bilgilerin bilgisayar üzerinden takibini gerçekleştirirler.

  Revirde tedavisi mümkün olmayan öğrenciler ile acil yardım gerekenlerin güvenli olarak sağlık kurumlarına naklinin yapılmasını sağlar, gerektiğinde hastaya refakat eder ve tedavisini izler.

  Sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği yaparak kurumumuzda temizlik ve hijyenik ortamın sağlanmasına katkıda bulunur.

  Yayılma olasılığı bulunan bulaşıcı hastalıklara karşı uyarılarda bulunur.

  Öğrencilerin aşılarının yapılabilmesi için sağlık kurum ve kuruluşları ile kurumumuz yönetiminin iş birliği yapmalarına yardımcı olur.

  Kurumumuz ve çevrenin sağlık koşullarına uygun durumda bulundurulmasında yönetime yardımcı olur.

  Sağlık tarama ekipleri ile iş birliği yapar.

  Öğrencilerin gelişimlerinden kaynaklanan özel durumları ile ilgilenir.

  Sağlıkla ilgili özel gün ve haftaların düzenlenmesine yardımcı olur.

  Ders yılı sonunda kurumun genel sağlık durumuyla ilgili rapor hazırlar ve yönetime verir.

İnci Koleji İnönü Mahallesi 1777. Cadde No: 26 Batıkent Yenimahalle 0(312) 252 0 222 - 252 2 444