ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Aylık Deneme Sınavları:
Öğrencilerimizin test tekniği kazanabilmeleri ve eksik kazanımların tespiti amacıyla okulumuzda 5. sınıftan itibaren her ay deneme sınavları uygulanmaktadır. Deneme sınavı sonuçları, sınavın yapıldığı gün içerisinde okulumuzda değerlendirilerek doğru, yanlış, net, puan ve konu analizlerini içerecek biçimde öğrencilere duyurulur. Hemen akabinde sınav sonuçlarına göre, anlaşılmayan konular için ek dersler ve etütler rehberlik servisi tarafından yazılır ve eksik konular tamamlanır.
Sınıf-Şube Değişimleri:
Eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi homojen sınıf ortamlarına bağlıdır. Sene başında sınıflar deneme sınav sonuçlarına göre oluşturulur. Yıl içinde yapılacak olan sınıf değişimleri ise, deneme sınavları sonuçları, öğrencinin sınıf içi başarısı ve derse katılım oranı, öğretmen görüşleri değerlendirilerek gerekli görüldüğü durumlarda yapılmaktadır.
Ödev Saatleri:
Hafta içi son ders saatlerinde, öğrencilerimiz ödevlerini okulda yapabilmekte, bu sayede okuldan yüklü bir ödev listesi taşımayarak evde boş vakitlerinde ders tekrarlarını gerçekleştirebilmektedirler. Ödev saatlerinde öğrencilerimizin yanına ödev yaparken yapamadıkları soruları sorabilmeleri için her güne farklı öğretmenler verilmektedir.
Cumartesi Okulu:
İlkokul 4.sınıftan itibaren, hafta içi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla, cumartesi günleri, sınıf etütleri yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz tüm branş derslerde eksik kaldıkları konuları öğrenip periyodik aralıklarla tekrarlar yaparak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirir ve dershaneye ihtiyaç duymaz.
Bire Bir Etütler:
Deneme sınavı sonuçlarına göre, öğrencilerin eksik oldukları konular değişebilmektedir. Öğrencilerin eksik oldukları ders ve konular, rehberlik ve branş öğretmenlerinin iş birliğiyle tespit edilerek öğrencilerimize grup etütleri yazılır. Bunun yanı sıra eğer öğrencimizin eksiği grup etütleriyle giderilmediyse öğretmenlerimizin gerekli gördüğü ölçüde birebir etütlerle konu eksikleri tamamlanır.
Öğrenci Durumlarının Tespitine Yönelik Ölçme Değerlendirme Araçları:
Her kademede değişiklik gösteren ölçme değerlendirme araçlarıyla, öğrencilerimizin gelişim süreçleri yakından takip edilmektedir. Bu amaçla okulumuzda uygulanan ölçme değerlendirme araçlarından bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  » İhtiyaç Analizi Formları
  » Kazanım Kontrol Çizelgeleri
  » Gözlem Formları
  » Öğrenci Tanıma Fişleri
  » “Kimdir Bu?” Anketi
  » Problem Tarama Anketi
  » Ana-Baba Tutum Ölçeği
  » Burdon Dikkat Testi
  » Sosyometri Ölçeği
  » “Kime Göre Ben Neyim?” Anketi
  » Verimli Ders Çalışma Anketi
  » Sınav Kaygısı Ölçeği
  » Otobiyografi
  » Beier Cümle Tamamlama Testi
Merkezi Sınav Çalışmaları:
8. sınıf öğrencilerimiz için, TEOG zümremiz periyodik aralıklarla toplanarak öğrencilerin genel gidişat ve durumlarını değerlendirir. Başarıyı azaltan ve artıran etkenleri göz önünde bulunduran TEOG zümremiz, veli-öğretmen-öğrenci üçgeninde iş birliğine dayalı bir çalışma gerçekleştirir. TEOG hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız tıklayınız. Ayrıca İnci Anadolu Lisesi öğrencilerimize yapılan deneme sınavı sonuçları branş öğretmenleriyle değerlendirilerek, öğrencilerin girdikleri bu sınavlardan maksimum kazanç elde etmeleri amaçlanır. Öğrencilerimizin istedikleri üniversiteleri kazanmalarını sağlayacak olan, Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) temel oluşturmak amacıyla 9 ve 10. sınıftan itibaren hazırlıklar başlar. Bu kapsamda aylık deneme sınavları uygulanır.
Öğrenci ve Veli Seminerleri:
Öğrencilerimize ve velilerimize akademik ve gelişimsel anlamda destek olmak amacıyla zaman zaman veli ve öğrenci seminerleri yapılmaktadır. Bu sayede okul, öğrenci ve veli üçgeni tamamlanmaya çalışılmaktadır.
Deneme Sınav Takvimi:
4-5-6-7-9 VE 10. SINIFLAR
UYGULAMA TARİHİ
DENEME ADI
24.10.2014
OKUL-DENEME 1
UYGULANDI
21.11.2014
OKUL-DENEME 2
UYGULANDI
22.12.2014
OKUL-DENEME 3
UYGULANDI
19.01.2015
OKUL-DENEME 4
-
16.02.2015
OKUL-DENEME 5
-
09.03.2015
OKUL-DENEME 6
-
13.04.2015
OKUL-DENEME 7
-
11.05.2015
OKUL-DENEME 8
-
8. SINIFLAR
UYGULAMA TARİHİ
DENEME ADI
09.10 2014 - 10.10.2014
OKUL-DENEME 1
UYGULANDI
13.10.2014 – 14.10.2014
TEOG DENEME-1
UYGULANDI
16.10.2014 – 17.10.2014
TEOG DENEME-2
UYGULANDI
23.10.2014 – 24.10.2014
TEOG DENEME-3
UYGULANDI
03.11.2014 - 04.11.2014
TEOG DENEME-4
UYGULANDI
06.11.2014
TEOG DENEME-5
UYGULANDI
07.11.2014
TEOG DENEME-6
UYGULANDI
10.11.2014
TEOG DENEME-7
UYGULANDI
11.11.2014
OKUL-DENEME 2
UYGULANDI
13.11.2014
TEOG DENEME-8
UYGULANDI
14.11.2014
TEOG DENEME-9
UYGULANDI
17.11.2014 – 18.11.2014
TEOG DENEME-10
UYGULANDI
20.11.2014 – 21.11.2014
OKUL-DENEME 3
UYGULANDI
22.12.2014 – 23.12.2014
OKUL-DENEME 4
UYGULANDI
22.01.2015 – 23.01.2015
OKUL-DENEME 5
-
19.02.2015 – 20.02.2015
OKUL-DENEME 6
-
26.03.2015 – 27.03.2015
OKUL-DENEME 7
-
09.04.2015 – 10.04.2015
OKUL-DENEME 8
-
16.04.2015 – 17.04.2015
OKUL-DENEME 9
-
NOT: 8. sınıfların 28-29 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan TEOG Sınavına yönelik deneme sınav tarihleri ikinci dönem duyurulacaktır.
İnci Koleji İnönü Mahallesi 1777. Cadde No: 26 Batıkent Yenimahalle 0(312) 252 0 222 - 252 2 444