İLKOKUL

İlkokula başlayan öğrenciler ön okulumuzdan 1. sınıfa hazırlıklı gelirler.

Böylelikle normal şartlarda öngörülen uyum programına gereksinim duyulmadan doğrudan akademik süreç yönetimi başlar.

Her öğrenci, eğlenceli öğrenme ortamında akademik rehberlik eşliğinde öğrenmeyi öğrenmiş olarak bilginin özümsenmesini gerçekleştirir.

10 saatlik ders zamanlaması, akademik sürecin yanında sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler ve ayrıca destek etütleri ile öğrenciler hayata çok yönlü olarak hazırlanmaya başlar.

Kademeli olarak artan yabancı dil saatleri ile dile yatkınlık sağlanarak daha kolay öğretilir.

İngilizce'nin yanında Çince dersi gören öğrenci, okuma yazma sürecinin bitimiyle yazılı öğrenme basamağını 1. sınıfta başlayarak yabancı dil okuryazarlığını da geliştirmiş olacaktır.

Sınıf öğretmenliğimiz, sınıfa hâkimiyet ve akademik transfer kriterleri göz önünde tutularak kategorik olarak gerçekleşmektedir.

Yaşam Becerileri Evi, Zeka Oyunları Atölyesi, Mental Aritmetik gibi bir çok farklı etkinlik ve uygulamalarımız öğrencinin öğrenme ve düşünme becerisini geliştirir.

İnci Koleji İnönü Mahallesi 1777. Cadde No: 26 Batıkent Yenimahalle 0(312) 252 0 222 - 252 2 444